Chính sách bảo mật

by viendonglighting
chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào?

Ngay khi người dùng truy cập và sử dụng website của chúng tôi, website sẽ tự động lưu một số thông số từ người dùng như địa chỉ IP, tên miền. Thông tin này được lưu trữ bởi một công cụ kiểm tra giống như một “cookie”.

Ngoài thông tin khách truy cập được lưu trữ tự động, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân khác về người dùng khi họ cho phép và chủ động cung cấp. Thông tin này được thu thập khi người dùng điền vào bảng thông tin trên trang web hoặc gửi phản hồi qua email cho chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thông tin người dùng

Thông tin người dùng trên trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Hỗ trợ người dùng khi cần thiết
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi
  • Cập nhật thông tin mới nhất trên website cho người dùng
  • Xem xét nâng cấp và bảo trì giao diện và nội dung trang web cho phù hợp với thị hiếu.

Để thực hiện những mục đích này một cách hiệu quả, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cân nhắc việc chia sẻ một số thông tin người dùng với bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ không sử dụng thông tin người dùng cung cấp cho các mục đích bất hợp pháp và bất hợp pháp.

Ai có thể truy cập thông tin người dùng trên trang web?

Những người và tổ chức sau có thể truy cập và sử dụng thông tin của người dùng trên trang web:

  • Nhân viên bộ phận hỗ trợ của website viendonglighting.vn
  • Nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng
  • Cơ quan tư pháp (khi được yêu cầu)

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người dùng

Khi người dùng truy cập, sử dụng hoặc gửi thông tin cho chúng tôi, người dùng đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết thông tin người dùng trên website viendonglighting.vn sẽ được bảo mật và được sử dụng cho các mục đích nêu trên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người dùng.

Tuy nhiên, do tất cả các thông tin đều được chia sẻ và gửi qua Internet nên chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin sẽ được bảo mật 100% trong quá trình truyền tải và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc kích hoạt truy cập trái phép thông tin của khách hàng trong quá trình truyền.

Trang web của chúng tôi được liên kết với một số trang web khác và thông tin được cung cấp bởi người dùng trên trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát và bảo mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin người dùng trên các trang web này.