Chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 là gì?

by viendonglighting
chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Nếu bạn muốn biết chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 quy định những gì thì bài viết này là dành cho bạn. Bài viết sẽ đi cung cấp chi tiết các hướng dẫn chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái hướng dẫn tại Điều 69 khoản 413 thông tư 200 được nhà nước Việt Nam ban hành vào năm 2014. 

Hi vọng bạn sẽ có những thông tin cần thiết và hữu ích về chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 mà chúng tôi muốn trình bày dưới đây:

Quy định chung về tỷ giá hối đoái cùng sự chênh lệch tỷ giá hối đoái

chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Chênh lệch tỷ giá hối đoái có nghĩa là chênh lệch phát sinh xuất phát từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi một lượng ngoại tệ tương đương sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Thường thì chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);
 • Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện);
 • Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Các loại tỷ giá hối đoái gọi tắt là tỷ giá sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có nghĩa vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ bắt buộc thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính bằng một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng hoặc đơn vị tiền tệ chính thức trong kế toán. 

Cách quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam căn cứ vào hai yếu tố là tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ kế toán doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thuế sau khi đã xác định các nghĩa vụ thuế như kê khai quyết toán và nộp thuế đầy đủ.

Nguyên tắc trong việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

 • Tỷ giá giao dịch thực tế thế trường hợp mua bán ngoại tệ là tỷ giá được kết hợp trong hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cổ phần.
 • Đối với trường hợp mà hợp đồng không quy định tỷ giá thanh toán đòi hỏi doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán theo một số quy định nhất định. Nếu tỷ giá giao dịch thực tế trong khi góp vốn là tỷ giá mua bán ngoại tệ của ngân hàng ở doanh nghiệp mở tài khoản có thể nhận vốn của nhà đầu tư ngay lúc góp vốn in. Nếu tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận ăn là nợ thì phải thu chính là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại ở tại doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán thời điểm bắt đầu phát sinh giao dịch.
 • Tỷ giá giao dịch thực tế lúc ghi nhận số nợ phải trả là tỷ giá bán là ngân hàng thương mại tại doanh nghiệp dự kiến giao dịch thời điểm phát sinh. Tuy nhiên đối với các giao dịch mua sắm tài sản cũng như các khoản chi phí thanh toán hôm qua các tài khoản phải trả thì tỷ giá giao dịch thực tế thế được coi là tỷ giá mua bán đối với ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đang thực hiện thanh toán.
 • Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ hệ khi lập báo cáo tài chính thì tỷ giá giao dịch thực tế sẽ là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có giao dịch hoặc được doanh nghiệp lựa chọn theo một số nguyên tắc nhất định.

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ sổ nhôm thì giá ghi sổ thực tế đích danh và tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động:

 • tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh khi thu hồi các khoản nợ vợ sẽ được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh cũng có thể tại thời điểm cuối kỳ của từng đối tượng được đánh giá
 • tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động sử dụng ở bên có tài khoản khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ kệ mấy cơ sở ở ở nên nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ có tại thời điểm thanh toán phát sinh

Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán: Khi phát sinh các giao dịch ngoại tệ tỷ giá thực tế thời điểm giao dịch phát sinh sẽ sử dụng đổi ra tiền ghi sổ kế toán.

 • Tài khoản phản ánh doanh thu và thu nhập liên quan tuy nhiên phải đảm bảo tương xứng với số tiền có trước khi được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để điểm nhận của người mua và không áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu.
 • Tài khoản phản ánh chi phí sản xuất và các chi phí khác thì sẽ được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước và không áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trả phí.
 • Tài khoản phản ánh tài sản liên quan đến giao dịch trả trước thì người bán bán lại có số tiền tương ứng trả trước áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm người bán và không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm ghi nhận tài sản.

Nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ kệ có xuất xứ ngoại tệ là tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hay các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ bao gồm tiền mặt các khoản tương đương các khoản nợ phải thu nợ phải trả các khoản người mua trả tiền trước trực giác khoản đi vay các khoản đạt được,…

chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

 1. Doanh nghiệp thực hiện đồng thời nguyên tệ trên sổ kế toán một cách chi tiết các điều khoản về tiền mặt tiền gửi ngân hàng tiền đang chuyển các khoản phải trả các khoản phải thu.
 2. Các khoản chênh lệch tỷ giá phản ánh doanh thu hoạt động tài chính tại thời điểm phát sinh do nhà nước nắm giữ 100% vốn thực hiện các dự án công trình trọng điểm quốc gia ra được phản ánh và phân bổ Dần vào hoạt động doanh thu.
 3. Doanh nghiệp đánh giá các khoản mục Tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ theo tỷ giá thông qua báo cáo tài chính quy định tuân thủ quy định pháp luật đối với doanh nghiệp sử dụng công cụ tài chính mà không được đánh giá lại các khoản vay thì có thể sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái.
 4. Doanh nghiệp không được thực hiện vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá cùng với giá trị tài sản dở dang.

Trên đây là những thông tin về chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. nếu có bất kỳ thắc mắc hay băn khoăn nào hãy để bình luận ở phía bên dưới để chúng tôi có thể biết rõ hơn về những thắc mắc của bạn. Hy vọng bài viết dưới đây đã giúp bạn phần nào hiểu biết hơn kiến thức về chênh lệch tỷ giá.

Rate this post

Related Posts

Leave a Comment